رایزنی طالبان با سازمان ملل-گفت‌وگو با نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر

رایزنی طالبان با سازمان ملل گفت‌وگو با نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸