دیدار رئیسی و اردوغان در تاشکند فرزیا ثابتی جزئيات می‌دهد

دیدار رئیسی و اردوغان در تاشکندفرزیا ثابتی جزئيات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹