سومین‌روز جلسه دیوان دادگستری لاهه در مورد پرونده اسرائیل - صدف امیری، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲