پیشروی قدم به قدم ارتش اسرائیل به خان‌یونس و بمباران سنگین این شهر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰