شراره سروری، در گزارش اش نگاهی کرده به سرنوشت نامطلوب نیروهای پیشین دفاعی و امنیتی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹