هدف طالبان از جمع‌آوری معلومات شخصی کارمندان سکتور صحی چیست؟ - گفت‌وگو با محمد نوروز حقمل

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵