هدف پاکستان از اخراج اجباری مهاجران افغان چیست؟گفت‌وگو با غوث جانباز، دیپلمات پیشین

هدف پاکستان از اخراج اجباری مهاجران افغان چیست؟گفت‌وگو با غوث جانباز، دیپلمات پیشین

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲