مراسم عروسی گروهی در کابل گزارشی از میرویس اوریا، افغانستان اینترنشنال

مراسم عروسی گروهی در کابل گزارشی از میرویس اوریا، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶