انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا-پویا هاشمی گزارش می‌دهد

انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴