دوربین‌های امنیتی طالبان در شهر کابل - گزارشی از رضا محمدی، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳