همایش تغییرات آب وهوایی آفریقا-گزارشی از همایون خیری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

همایش تغییرات آب وهوایی آفریقا گزارشی از همایون خیری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶