هشدار برنامه جهانی غذا از قحطی در نوار غزه-گزارشی از مریم ورسی، افغانستان اینترنشنال

هشدار برنامه جهانی غذا از قحطی در نوار غزه گزارشی از مریم ورسی، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷