حملات اسرائیل بر نوار غزه-گزارشی از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال

حملات اسرائیل بر نوار غزه-گزارشی از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰