پنجمین دور سفر وزیر خارجه امریکا به خاورمیانه - مرضیه حسینی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶