هجوم مهاجران اخراج شده به ننگرهار-عبدالحق عمری جزئیات می‌دهد

هجوم مهاجران اخراج شده به ننگرهار عبدالحق عمری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰