بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در اسرائيل از تازه‌ترین تحولات جنگ می‌‌گوید

بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در اسرائيل از تازه‌ترین تحولات جنگ می‌‌گوید:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲