سفر هیات بلندپایه اوزبیکستان به کابل-شهناز کاملزاده جزئيات می‌دهد

سفر هیات بلندپایه اوزبیکستان به کابل شهناز کاملزاده جزئيات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷