استفاده از آفت‌کش‌ها در مصالح هندی

استفاده از آفت‌کش‌ها باعث نگرانی مصرف‌کنندگان ادویه در هند شده‌است. علی‌رضا محبی، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸