پرده‌برداری از تخطی‌های جدی و گسترده حقوق‌بشری توسط طالبان - حامد حیدری، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۴