تمدید قرارداد ترمیم خط‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن حیرتان

تمدید قرارداد ترمیم خط‌ آهن حیرتان شهناز کامل‌زاده، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰