درخواست کمک نظامیان پیشین از کانگرس امریکا-گفت‌وگو با احمد داوود جلالی، نظامی پیشین

درخواست کمک نظامیان پیشین از کانگرس امریکا گفت‌وگو با احمد داوود جلالی، نظامی پیشین

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷