حضور کمرنگ زنان در انتخابات پارلمانی پاکستان - اسما سرگند، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶