برپایی خیمه تحصن در برلین - نصیر ندیم، از محل برپایی خیمه گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷