غصب ده‌ها جریب زمین گورستان‌ از سوی معاون وزیر دفاع طالبان - گفت‌وگو با فضل‌ربی شینواری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶