اعلام موجودیت جبهه جدید ضد طالبان در امریکا-گفت‌وگو با مسعود بختاور، مسوول دفتر سیاسی

اعلام موجودیت جبهه جدید ضد طالبان در امریکا گفت‌وگو با مسعود بختاور، مسوول دفتر سیاسی جبهه متحد افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷