روز نخست نشست تغییرات اقلیمی - مریم رحمتی، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰