بررسی خواسته‌های تازه حکمیتار از طالبان با سلیم پیگیر، رهبر حزب متعهد فکری افغانستان

بررسی خواسته‌های تازه حکمیتار از طالبان با سلیم پیگیر، رهبر حزب متعهد فکری افغانستان

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۵