نگرانی از حضور طالبان پاکستانی در افغانستانمرجان جاوید گزارش می‌دهد

نگرانی از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان مرجان جاوید، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱