رهبری طالبان در دستان پشتون‌ها و نظامیان

رهبری طالبان در دستان پشتون‌ها و نظامیان؛ یک تحقیق تازه نشان داده است که رهبری طالبان عمدتاً پشتون و متشکل از مردان نظامی است. گفت‌وگو با خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶