تلاش زنان برای بقا-میرویس اوریا گزارش می‌دهد

تلاش زنان برای بقا؛ زرغونه ابراهیمی با راه‌اندازی یک کارگاه خیاطی، برای شماری از زنان زمینه کار را فراهم کرده است. میرویس اوریا گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸