ادامه درگیری‌های ارتش اسرائيل و حماس اشکان صفایی گزارش می‌دهد

ادامه درگیری‌های ارتش اسرائيل و حماس اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسرائيل گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳