سخنرانی محمد محقق، رهبر‌ حزب وحدت اسلامی در نشست مجازی شورای مقاومت ملی