ادامه دستگیری و اخراج مهاجران افغان از ترکیه - فرزیا ثابتی، از انقره گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷