اعلام موجودیت جبهه جدید ضدطالبان در امریکا - گفت‌وگو با ساحل پروانی، عضو جبهه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷