طالبان در پی کسب حمایت در پنجشیر - ‌گفت‌وگو با عبدالله خنجانی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰