وقوع انفجار در نزدیکی میدان هوایی تاشکند - شهناز کامل‌زاده، از دوشنبه جزییات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶