حمله طالبان بر یک کاروان عروسی در لغمان-عبدالحق عمری جز‍يیات می‌دهد

حمله طالبان بر یک کاروان عروسی در لغمان-عبدالحق عمری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جز‍يیات می‌دهد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶