سخنرانی نماینده جاپان، در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان

سخنرانی نماینده جاپان، در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱