ادامه روند ارسال‌ بسته‌های پولی به طالبان - الیاس منصور، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰