تلاش طالبان برای تصاحب کرسی سازمان ملل - گفت‌وگو با طاهر قادری

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۷