اوتنبایوا: مجازات‌های سنگین بدنی و اعدام افراد در ملاء عام مغایر حقوق بشر است

اوتنبایوا: مجازات‌های سنگین بدنی و اعدام افراد در ملاء عام توسط طالبان مغایر استانداردهای جهانی حقوق بشر است. همچنان محرومیت دختران از رفتن به مکتب تاثیر فاجعه‌باری بر کل جمعیت افغانستان خواهد گذاشت.

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱