کشف محل باستانی در پنجشیر-گفت‌وگو با میر احمد جوینده

کشف محل باستانی در پنجشیر گفت‌وگو با میر احمد جوینده، رئیس پیشین انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱