سومین روز نشست جهانی اقتصاد - بردیا افشین، در مورد آجندای امروز این نشست گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷