تلاش سازمان ملل برای تغییر سیاست‌های طالبان-گفت‌وگو با شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل

تلاش سازمان ملل برای تغییر سیاست‌های طالبان گفت‌وگو با شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵