اسماعیل خان، رهبر جهادی می‌گوید جامعه جهانی هنوز در افغانستان دخالت و حضور دارد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶