ترکیه در سالی که گذشت - فرزیا ثابتی، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸