دوسالگی حاکمیت طالبان و ادامه اعتراض‌ها - ادریس جویا، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵