کنفرانس خبری دبیر کل سازمان ملل - مریم رحمتی، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲