حمله انتحاری مرگبار در باجور پاکستان- جزئیات بیشتر از جواد همدانی، افغانستان اینترنشنال

حمله انتحاری مرگبار در باجور پاکستان- جزئیات بیشتر از جواد همدانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹