تصاویر تازه از بقایای یک ابرنواختر توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب - گزارشی از همایون خیری

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹